Bemanning – Vad innebär det egentligen?

Bemanning är ett begrepp som numera verkar dyker upp i stort sett överallt. Även om det ibland kan framstå som något utav ett modeord så är det ofta en väsentlig del av rekryteringsprocessen. I den här artikeln tittar vi närmare på bemanning och hur Eustaff gör skillnad.

Bemanning är långt ifrån en ny företeelse. Historiskt sett sträcker det sig ända tillbaka till 1500-talet och dåtidens vanligt förekommande deltidsarbete på fraktbåtar och örlogsfartyg. Språkligt sett så åsyftar det egentligen inte så mycket mer än att placera personer på de positioner där de behövs och gör nytta.

I vår egen och i många fall högst specialiserade samtid kan bemanning däremot vara en komplicerad och tidskrävande process. Att matcha kompetenser och hitta rätt personer kan ibland bli ett överväldigande projekt. Därför har bemannings- och rekryteringsföretag av naturliga skäl blivit högt eftertraktade.

Vi på Eustaff har utifrån egna praktiska och teoretiska erfarenheter valt att erbjuda den sorts bemanningstjänster som vi själva skulle vilja anlita. Men varför bör ni egentligen välja oss?

Här kommer lite mer information om hur vi ser på bemanning, och hur vi har valt att arbeta.

Bemanning med Eustaff – Kontakt, offert och ankomst

Att det i dagsläget finns väldigt många rekryteringsföretag är långt ifrån en överdrift. Enligt branschföreningen Kompetensföretagen finns det närmare sju hundra bemanningsföretag i Sverige. När branschen var som hetast startades hela två nya bemannings- och rekryteringsföretag i veckan.

Utifrån sådana omständigheter säger det nästan sig självt att det bemanningsföretag som vill bli långvarigt måste erbjuda någon form av mervärde för sina egna kunder. Därför grundades Eustaff med ambitionen att vara ett bemanningsföretag som är engagerat och blir något utav en motpol till den numera ofta förekommande automatiserande kompetensmatchningen.

Här är några av de saker som vi anser gör Eustaff till ett bra val.

  • Bemanning som är grundad i verkliga erfarenheter. Vi är väl medvetna om verklighetens höga krav avseende såväl certifieringar som individuella egenskaper och förmåga. Därför förlitar vi oss inte enbart på automatiserad matchning utan ser alltid till att personligen engagera oss i varje enskilt projekt.
  • Ödmjukhet och flexibilitet. Vår idé bygger på att matcha personal med era faktiska behov. Om vi inte lyckas så har vi inte heller lyckats leva upp till vare sig era eller våra egna förväntningar. Därför återkopplar vi alltid till våra kunder för att utvärdera och förbättra oss själva.
  • Okomplicerat rekryteringsförfarande. Vi tillämpar en trestegsprocess som bygger på att ni kontaktar oss, vi skickar en offert och därefter anländer vår personal om ni väljer att acceptera.
  • Service- och problemlösningsinriktade. Rätt person på rätt plats är helt enkelt viktigt. Det är ett sätt att båda lösa problem och samtidigt undvika att nya problem uppstår. För oss handlar rekrytering om att underlätta för er såväl i nutid som i framtiden.

Vill ni veta mer eller tror ni att vi kan vara rätt val för er? Kontakta oss så tar vi hand om resten. Vi är övertygade om att det inte behöver vara särskilt krångligt att få rätt person på rätt plats.